Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Valsts & Eiropas Savienības atbalsts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.12.2013
 • Atbildīgais:
  Biruta Ingiļāvičute

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

Aptauja beidzās 26.12.2013

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ritvaram Zapereckim

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākam referentam

pa tālruni 67027301; vai e-pastu Ritvars.Zapereckis@zm.gov.lv.