Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.02.2014
 • Atbildīgais:
  Sigita Tauriņa

Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli

Aptauja beidzās 13.02.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli””, tā anotācija un konsolidētā versija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sigitai Rubenei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027064; vai e-pastu Sigita.Rubene@zm.gov.lv.