Kas, jūsuprāt, mazos un vidējos lauksaimniekus attur no iesaistīšanās kooperatīvos vai ražotāju organizācijās (RO)?

Dalībnieku skaits: 119

Kas, jūsuprāt, mazos un vidējos lauksaimniekus attur no iesaistīšanās kooperatīvos vai ražotāju organizācijās (RO)?

informācijas trūkums par ieguvumiem un izmaksām
17%

bailes zaudēt lemšanas tiesības par savu saražoto produkciju
21%

neziņa par kooperatīvu darbības principiem
9%

līderu trūkums, kuri pārliecina par dalību kooperatīvā vai RO
32%

cits iemesls
19%