Kura no sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma priekšrocībām jums šķiet visērtākā:

Dalībnieku skaits: 43

Kura no sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma priekšrocībām jums šķiet visērtākā:

iespēja ar darbinieku slēgt mutisku līgumu
18%

iespēja maksāt darbaspēka nodokļa samazinātu likmi
30%

iespēja izmantot LAD informācijas sistēmu VID iesniedzamo datu apkopošanai
9%

iespēja ērti reģistrēt darbiniekus LAD informācijas sistēmā
41%