Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas ekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

Dalībnieku skaits: 128

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas ekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

platībmaksājumi ir svarīgi, lai es turpinātu saimniekot laukos
54%

svarīgi ar investīcijām stiprināt saimniecību attīstību un konkurētspēju
26%

labāka sadarbība sniegtu lielāku lauksaimnieku varu un ieņēmumus no tirgus
18%