Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas vides un klimata mērķiem jums ir svarīgākais

Dalībnieku skaits: 134

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas vides un klimata mērķiem jums ir svarīgākais

katra saimniecība strādā tā, lai mazinātu klimata pārmaiņas (sausumu, nokrišņus, vētras u.tml.)
15%

katra saimniecība strādā tā, lai vide kļūtu tīrāka (mazāks ūdens un gaisa piesārņojums, nenoplicināta augsne)
26%

katra saimniecība strādā, saglabājot bioloģisko daudzveidību un lauku ainavu
58%