Pārtiku, ko uzskatāt par nelietojamu uzturā, jūs galvenokārt

Dalībnieku skaits: 21

Pārtiku, ko uzskatāt par nelietojamu uzturā, jūs galvenokārt

izmetat sadzīves atkritumu konteinerā
38%

izmetat speciālajās bioloģisko atkritumu savākšanas tvertnēs
4%

liekat kompostā
28%

pārtiku nekad neizmetat
28%