Vai, jūsuprāt, bioekonomika attiecas uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību?

Dalībnieku skaits: 26

Vai, jūsuprāt, bioekonomika attiecas uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību?

96%

3%

Nezinu
0%