Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2013/19_EZF
 • Publicēts:
  18.10.2013
 • Pieteikuma termiņš
  19.11.2013 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Pakalpojumi – esošā ZM Lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma paplašināšana un uzturēšana

 • Līgumcena:
  Ls 64354.20 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  09.12.2013
 • Piegādātājs:
  SIA „Corporate Systems”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, kas tiek realizēts ievērojot Publisko iepirkumu likumu un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ņemot vērā šajā Konkursa nolikumā noteikto kārtību.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZM/2013/19_EZF

Iepirkuma priekšmets:

Pakalpojumi – esošā ZM Lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma paplašināšana un uzturēšana (EZF IT sistēmu lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas pārraudzības risinājuma un programmatūras (licences) uzturēšana un sistēmu monitorings) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).

Iepirkuma priekšmeta pamata CPV kods:

72610000-9 Datoru atbalsta pakalpojumi;

48200000-0 Tīkla, interneta un iekštīkla programmatūras pakotne.

Pasūtītājs:

Zemkopības ministrija

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000064161

Tālrunis: 67027020

Fakss: 67095191

Elektroniskā pasta adrese: zm@zm.gov.lv

Līguma izpildes vieta:

Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga.

Līguma darbības termiņš:

No Līguma noslēgšanas brīža 12 mēneši vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.

Paredzamā līgumcena, bez PVN:

līdz 80000 LVL

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

Ieinteresētie Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 19.novembrim plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājumi tiks atvērti 2013.gada 19.novembrī plkst.11:00 ZM, Republikas laukumā 2, Rīgā, 315.telpā atklātā sanāksmē.

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru:

Zane Zeme, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, tālrunis 67027037, e-pasts: Zane.Zeme@zm.gov.lv ;

Par tehniskās specifikācijas jautājumiem: ZM Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Armands Šmits, tālrunis 67027169, e-pasts: Armands.Smits@zm.gov.lv.

Iepirkums tiek līdzfinansēts no Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (RP EZF) ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gada prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem.

Publicēts: 18.10.2013

Saistītie dokumenti