Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/5_ELFLA
 • Publicēts:
  13.02.2018
 • Pieteikuma termiņš
  06.03.2018 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Viengadīgo puķkopības un dārzeņkopības kultūraugu šķirņu demonstrējums

 • Līgumcena:
 • Lēmuma datums:
 • Piegādātājs:
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000064161

Tālrunis: 67027020

Fakss: 67027512

E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv

Līgumslēdzējs:

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118

CPV kods:

73100000-3 (Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi).

Līguma izpildes vieta:

Latvijas Republikas teritorija

Līguma izpildes laiks:

60 (sešdesmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 

Iepirkuma dokumentācija publicēta:

Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā līdz 06.03.2018. 11:00.

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv