Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Precizēta valsts meža zemes atsavināšanas kārtība

Valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja izmaiņas valsts meža zemes atsavināšanas kārtībā, precizējot un aktualizējot noteikumu tiesisko regulējumu atbilstoši Meža likuma un citām spēkā esošo...

Publicēts: 13.10.2015

Investīciju aizdevumiem lauksaimniekiem pagarināts aizdevuma atmaksas termiņš

Lai atbalstītu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, kuru būvniecības vai rekonstrukcijas finansēšanas projektiem ir nepieciešami salīdzinoši lieli kapitālieguldījumi, valdība otrdien, 13.oktobrī,...

Publicēts: 13.10.2015

Tiešraidē varēs vērot konkursa „Sējējs–2015” laureātu apbalvošanu

Piektdien, 16. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks Zemkopības ministrijas (ZM) rīkotā Vislatvijas lauksaimnieku konkursa „Sējējs–2015” noslēguma pasākums, kurā...

Publicēts: 12.10.2015

Tiešos maksājumus par zālājiem piešķir tikai gadījumos, ja tie ir noganīti vai nopļauti un novākti

Tiešos maksājumus par zālājiem piešķir tikai gadījumos, ja tie ir noganīti vai nopļauti un novākti

Sākotnēji jāuzsver, ka tiešie maksājumi ir atbalsts, kas piešķirams lauksaimniekiem, lai uzlabotu viņu dzīvotspēju, jo ienākumus lauksaimniecībā vairāk nekā citās nozarēs ietekmē cenu svārstības, kā...

Publicēts: 08.10.2015

Vācijas vēstnieks uzaicina zemkopības ministru uz lauksaimniecības ministru galotņu tikšanos Berlīnē

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ceturtdien, 8.oktobrī, tikās ar Vācijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Rolfu E. Šuti (Rolf E. Schütte), kurš iepazīšanās vizītē apmeklēja...

Publicēts: 08.10.2015

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai – arī ilggadīgo kultūru, izņemot zemeņu, stādījumu ierīkošanai

Lai sekmētu Eiropas Savienības atbalsta fondu finansēto projektu īstenošanu lauksaimniecības uzņēmumiem, valdība otrdien, 6.oktobrī, veica grozījumus noteikumos par investīciju veicināšanu...

Publicēts: 06.10.2015

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ir iecelta jauna valde

Piektdien, 2. oktobrī, akciju sabiedrības (AS) “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) padome iecēla jaunu uzņēmuma valdi, par tās priekšsēdētaju izvēloties Reini Bērziņu, ko padomei...

Publicēts: 02.10.2015

Sniegs atbalstu mencu zvejas kuģu darbības pārtraukšanai

Tā kā mencu zvejojošo zvejas kuģu nozvejas jauda jūtami pārsniedz Baltijas jūrā pieejamos kritiski mazos mencu krājumus, apdraudot mencu krājumu ilgtspēju un arī nenodrošinot tīklu zvejas kuģu...

Publicēts: 29.09.2015

Mainīti nosacījumi higiēnas apmācībām pārtikas apritē

Valdība otrdien, 29.septembrī, pieņēma noteikumus, kas samazina administratīvo slogu pārtikas apritē strādājošajiem.   Noteikumiem stājoties spēkā, periods, pēc kura atkārtoti jānoklausās pārtikas...

Publicēts: 29.09.2015

Mainītas lauksaimniecības un zivsaimniecības "de minimis" atbalsta saņemšanas un piešķiršanas veidlapas

Lai varētu precīzi piemērot Komisijas regulu par de minimis atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja jaunu šī atbalsta piešķiršanas kārtību....

Publicēts: 29.09.2015

Atbalstīs mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja kārtību, kādā atbilstīgās mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt atbalstu, lai veicinātu sabiedrību...

Publicēts: 29.09.2015

Noslēgušies rekonstrukcijas darbi valsts nozīmes ūdensnotekā Ošā

Piesaistot valsts un ES finansējumu, 2015.gada septembrī noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Valsts nozīmes ūdensnotekas Oša rekonstrukcija Līvānu novada...

Publicēts: 28.09.2015