Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Informāciju par gaļas liellopu pārraudzību varēs ziņot elektroniski

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunus noteikumus par gaļas liellopu pārraudzības kārtību. Jaunā kārtība paredz ieviest elektroniskās informācijas ievades sistēmu, izmantojot jauno...

Publicēts: 02.07.2015

Panākta politiska vienošanās par jaunu augu veselības regulu

Panākta politiska vienošanās par jaunu augu veselības regulu

Otrdien, 30.jūnijā, Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmē dalībvalstu vēstnieki politiski atbalstīja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par aizsardzības...

Publicēts: 01.07.2015

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apsekos meliorācijas sistēmas

Ceturtdien, 2. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies vizītē uz Madonas un Rēzeknes novadiem, lai klātienē apskatītu lauksaimniecības zemju izmantošanai nozīmīgas meliorācijas sistēmas.

Publicēts: 01.07.2015

Darbiem Daugavas HES un Rīgas HES ūdenskrātuvē palielinās finansējumu

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas darbu, otrdien, 30.jūnijā, valdība...

Publicēts: 30.06.2015

Samazina maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem

Otrdien, 30. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) maksas pakalpojumu cenrādī, kas paredz samazināt maksu par...

Publicēts: 30.06.2015

Jānis Dūklavs: Eiropas Komisijai jāturpina izstrādāt dzīvnieku labturības stratēģiju

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 29.jūnijā, Rīgā tikās ar Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis), lai pārrunātu dzīvnieku veselības un...

Publicēts: 29.06.2015

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis vēlas uzlabot tirdzniecisko sadarbību ar Ķīnu

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis vēlas uzlabot tirdzniecisko sadarbību ar Ķīnu

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua un Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis 26. un 27. jūnijā devušies uz Sofiju (Bulgāriju), lai piedalītos Centrāleiropas...

Publicēts: 26.06.2015

ES meža ģenerāldirektori Latvijā uzsver meža lomu ilgtspējīgai nākotnei

ES meža ģenerāldirektori Latvijā uzsver meža lomu ilgtspējīgai nākotnei

Rīga, 2015.gada 19.jūnijs. – Noslēgusies Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme, kas norisinājās Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā. Sanāksmē pārrunāja ANO Meža foruma 11.sesijas darba...

Publicēts: 19.06.2015

Šā gada 1. jūlijā darbu sāks Latvijas zemes fonds

Šā gada 1. jūlijā darbu sāks Latvijas zemes fonds

Informācija medijiem 18.06.2015.   Valsts izveidotais Latvijas zemes fonds darbību uzsāks šā gada 1. jūlijā, un tā mērķis ir sekmēt Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un šo...

Publicēts: 18.06.2015

Pasludinās 2020. gadu par Starptautisko augu veselības gadu

Tirdzniecības globalizācijas un klimata pārmaiņu rezultātā ES dalībvalstīs ir ienākušas jauni augu karantīnas organismi, radot zaudējumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un videi kopumā.   

Publicēts: 18.06.2015

ES valstu meža ģenerāldirektori Latvijā dalīsies pieredzē ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā 18. un 19.jūnijā notiks Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme, kurā paredzēts diskutēt par 11. ANO Meža foruma rezultātiem un Forest Europe procesa...

Publicēts: 17.06.2015

Jānis Dūklavs aicina Eiropas Komisiju atbalstīt Latvijas zivrūpniecību

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs otrdien, 16.jūnijā, Luksemburgā (Luksemburgā) tikās ar Eiropas Savienības vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāru Karmenu Vella (Karmenu Vella).

Publicēts: 16.06.2015