Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2015. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana sāksies 20. aprīlī un ilgs līdz 22. maijam

2015. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana sāksies 20. aprīlī un ilgs līdz 22. maijam

Zemkopības ministrija informē, ka no 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu.

Publicēts: 01.04.2015

Zemkopības ministrijas projekts iekļauts septiņu pasaules mēroga balvai izvirzīto Latvijas pretendentu vidū

Zemkopības ministrijas projekts iekļauts septiņu pasaules mēroga balvai izvirzīto Latvijas pretendentu vidū

Septiņi Latvijas IKT projekti izvirzīti Informācijas sabiedrības pasaules samita (World Summit on Information Society) „WSIS projektu balvai 2015”, tostarp arī par Baltijas ceļu.

Publicēts: 31.03.2015

Apstiprinātas prasības mākslīgai zivju pavairošanai privātos ezeros

Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā uzskaitāmi un dabiskajās ūdenstilpēs ielaižami zivju resursu...

Publicēts: 31.03.2015

Pieņemtas atvieglotas prasības specifiskā riska materiāla izņemšanai

Eiropas Savienības (ES) Augu, dzīvnieku, pārtikas un barības pastāvīgās komitejas Bioloģiskās drošības sekcijas sanāksmē Briselē ES dalībvalstu eksperti atbalstīja Eiropas Komisijas Regulas projektu*...

Publicēts: 31.03.2015

Dzīvnieku veselības jautājumus apsprieda Eiropas valstu galvenie veterinārie speciālisti

Dzīvnieku veselības jautājumus apsprieda Eiropas valstu galvenie veterinārie speciālisti

Rīga, 2015.gada 27.marts. - 25.-27.martā Rīgā notika Eiropas valstu galveno veterināro speciālistu darba grupas neformālā sanāksme, kas ir viens no Latvijas prezidentūras pasākumiem.

Publicēts: 27.03.2015

Panākta politiskā vienošanās par rekomendāciju pārņemšanu zivsaimniecībā

Panākta politiskā vienošanās par rekomendāciju pārņemšanu zivsaimniecībā

Rīga, 2015.gada 26.marts. – Latvijas prezidentūra ES Padomē ceturtdien, 26.martā, sarunās ar Eiropas Parlamentu, panāca politisko vienošanos par regulas Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības...

Publicēts: 26.03.2015

Plāno samazināt administratīvo slogu kautuvēm

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2009. gada 13. oktobra...

Publicēts: 26.03.2015

Veicinās ražotāju organizāciju izveidi zivsaimniecībā

Otrdien, 24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz atbalsta piešķiršanas kārtību atzītām zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju...

Publicēts: 24.03.2015

Uzlabos zivju izkraušanas kontroli

Otrdien, 24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles, zivju tirdzniecības un transporta objektu,...

Publicēts: 24.03.2015

LLKC, Zemkopības ministrija un LMT vienojas uzlabot lauksaimnieku iespējas ES tiešajiem maksājumiem pieteikties elektroniski

Šodien, 20.martā, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Zemkopības ministrija (ZM) un mobilo sakaru operators LMT preses konferencē informēja par sadarbību lauksaimnieku...

Publicēts: 23.03.2015

Veicinās lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”...

Publicēts: 19.03.2015

Meklēs veiksmīgākos risinājumus dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanai

Pirmdien un otrdien, 23. un 24.martā, Rīgā norisināsies seminārs “Biodrošība – dzīvnieku veselības garantija”. Seminārā apspriedīs veiksmīgākos risinājumus dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanai....

Publicēts: 19.03.2015