ANO Meža forums vienojas par efektīvāku meža apsaimniekošanas ieviešanu

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Ņujorkā, ASV, no 4. līdz 15. maijam norisinājās Apvienoto Nāciju Meža foruma 11.sesija. Tās laikā foruma dalībnieki strādāja pie kopējas rezolūcijas, lai veicinātu Meža foruma tālāku attīstību, stiprinot un vienojieties par Starptautisko vienošanos līdz 2030.gadam, paredzot stratēģiskā plāna un “ceļa kartes” tālākam darbam izstrādi, kā arī uzlabojot interešu grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti foruma darbā. 

 

Rezolūcijas projekts „Starptautiskā vienošanās par mežiem pēc 2015.gada” tālāk tiks virzīts Apvienoto Nāciju Ekonomikas un sociālo lietu padomei apstiprināšanai. 

 

Augsta līmeņa tikšanās laikā tika pieņemta Ministru deklarācija. Tajā par meža jautājumiem atbildīgie valstu ministri apliecina savu apņemšanos izveidot spēcīgāku un efektīvāku starptautisko vienošanos par mežiem laika posmam pēc 2015. gada. Tā nolūks ir veicināt meža īpašo nozīmi ilgtspējīgas attīstības programmā laika posmam pēc 2015.gada, uzlabojot ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas ieviešanu, padziļinot dialogu meža nozarē, kā arī, veicinot sadarbību starp visām ar mežu saistītajām organizācijām, konvencijām un citiem procesiem. 

 

Jau esam informējuši, ka Meža forumā augsta līmeņa tikšanās sanāksmē 13.maijā Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pārstāvēja Eiropas Savienību un pauda kopējo ES dalībvalstu nostāju. Zemkopības ministrs uzsvēra, ka meža laba pārvaldība ir pamatā nozares dinamiskai attīstībai. 

 

ANO Meža forums, kas sāka darboties 2000. gadā, ir augsta līmeņa politikas forums meža nozarē. Foruma galvenais mērķis ir sekmēt visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. 

 

Mediju kontaktiem: 
Kristīne Rīna, ministra biroja vadītāja
Zemkopības ministrija 
Mob. tālrunis: +371 26547332
Tālrunis: +371 67027665
E-pasts: kristine.rina@zm.gov.lv 
Mājas lapa: www.zm.gov.lv 

 

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    19.05.2015