Apbalvos konkursa skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens” laureātus

Apbalvos konkursa skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens” laureātus

Plašsaziņas līdzekļu žurnālisti ir aicināti uz Zemkopības ministrijas konkursa Latvijas skolēniem “Mūsu mazais pārgājiens” laureātu apbalvošanu piektdien, 7.novembrī, pulksten 12.00, kas notiks izstādē “Iepazīsties – koks!” Lielajā estrādē Mežaparkā, Rīgā.

 

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri iepazina koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu un pievērsa uzmanību koka izmantošanai dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē.

 

Šogad konkursam iesūtīti 166 skolēnu kolektīvu darbi – 47 darbi 1.-4. klašu grupā, 50 darbi 5.-9. klašu grupā, 15 darbi 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 54 darbi interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

 

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā. Konkursa komisiju patīkami pārsteidza skolēnu plašais redzējums, ar žoga, durvju, jumta, komiksu vai lugu atklājot koku kā mūsdienīgu un daudzfunkcionālu materiālu. Atzinīgi tika novērtēts klases vai grupas kopīgais devums un neparastais skatījums. Darbus vērtēja arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Uldis Spulle, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora asistente Ieva Erele un Zemkopības ministrijas Meža departamenta ekspertes Ilze Silamiķele un Māra Mīkule.

 

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau astoto reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežā sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē, meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.

 

Žurnālistiem, kuri apmeklēs pasākumu, lūgums par to informēt Māru Mīkuli pa tālruni 67027553 vai e-pastu Mara.Mikule@zm.gov.lv, lai žurnālistu autotransportu varētu pieteikt caurlaidei piebraukšanai pie Lielās estrādes.
___________________________ 
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104, e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.11.2014