Apbalvoti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” uzvarētāji

Apbalvoti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” uzvarētāji

Ceturtdien, 14. novembrī, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” norisinājās konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāju apbalvošanas pasākums. Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi, kuri veica izpēti par bērzu. Konkursa moto: Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā

 

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika 13. reizi. Konkursa dalībnieki veica literatūras un citu informācijas avotu izpēti, pēc tam devās pārgājienā un sagatavoja radošu darbu brīva stāstījuma vai esejas veidā, papildinot ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju. 

 

Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāji

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
1.vieta
Vecumnieku vidusskolas 4.a klase
2.vieta
Riebiņu vidusskolas 2., 3.a un 3.b klase
3.vieta
Valmieras Pārgaujas sākumskolas 4.b klase
Atzinība:
Mālpils novada vidusskolas 3.a klase
Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centra 4. klase 

 

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
1.vieta
Jersikas pamatskolas 9. klase
2.vieta
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klase
Laurenču sākumskolas 6.a klase
3.vieta 
Jersikas pamatskolas 5. klase
Atzinība:
Madonas Valsts ģimnāzija 8.b klase
Aizupes pamatskolas 6.a klase
Madlienas vidusskolas 6. klase

 

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
2.vieta
Ciblas vidusskolas 10. klase
3.vieta
Varakļānu vidusskolas 11. klase

 

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1.vieta
Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības Vides pulciņš (5.-7. klase) 
2.vieta
Carnikavas mazpulks
3.vieta
Robežnieku pamatskolas Eko klubs “Aka”
Atzinība:
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vizuālās mākslas pulciņš (5.-6. klase)
Rīgas 1.Kristīgā pamatskolas Vides zinību pulciņa 2. klase
Smiltenes novada speciālās pamatskola 5. 6. 9. klases skolēni

 

Atzinību ieguvušie dalībnieki saņēma specbalvas, visi konkursa dalībnieki - balviņas. Noslēguma pasākumā skolēni piedalījās radošajās darbnīcās. 

 

Konkursa komisija, kurā bija pārstāvji no Valsts izglītības satura centra, Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federācijas un AS “Latvijas Finieris” un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā un skolotājiem par spēju mudināt ieraudzīt un izzināt. 

 

Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežā sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām.

 

Konkursa pirmsākumi meklējami 2006. gada septembrī, kad Zemkopības ministrija dāvināja Latvijas skolu bibliotēkām un visām Latvijas publiskajām tautas bibliotēkām Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatu „Mežu zemē Latvijā! Aicinām ceļā!” un A/S „Latvijas valsts meži” izdoto karti „Aicinām atpūsties Latvijas valsts mežos”, savukārt 2008. gadā skolu un publiskajām bibliotēkām tika dāvināts DVD „Mežu zeme Latvija”.

 

Papildu informācijai:
Māra Mīkule, tālrunis: 67027553 
E-pasts: mara.mikule@zm.gov.lv 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    14.11.2019