Apbalvoti konkursa skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens” laureāti

Apbalvoti konkursa skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens” laureāti

Piektdien, 7. novembrī, apbalvoti Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa Latvijas skolēniem “Mūsu mazais pārgājiens” laureāti. Svinīgais pasākums notika izstādē “Iepazīsties – koks!” Lielajā estrādē Mežaparkā.

 

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāji:

 

1.-4. klašu grupā: 1.vieta Vecumnieku vidusskolas 3.a klasei; 2.vieta Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 4.a klasei; 3.vieta ir Riebiņu vidusskolas 2.klasei. Atzinība: Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas 3.klasei; Valmieras Pārgaujas sākumskolas 2.b klasei; Liepupes vidusskolas 3.klasei; Ogres 1. vidusskolas 2.a klasei.

 

5.-9. klašu grupā: 1.vieta Praulienas pamatskolas 8.klasei; 2.vieta Jersikas pamatskolas 8.klasei; 3.vieta Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 6.a klasei. Atzinība: Rožupes pamatskolas 7.klasei; Salas pamatskolas 5.klasei; Līvānu 1.vidusskolas 7.b klasei; Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klasei.

 

10.-12. klašu grupā: 1.vieta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10.klasei; 2.vieta Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 10. un 11.klasei; 3.vieta Ciblas vidusskolas 12.klasei. Atzinība: Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 11.c klasei; Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.a1 klasei.

 

Interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā: 1. vieta Ugāles vidusskolas 4.a un 4.b klases skolēnu grupai; 2. vieta Murmastienes pamatskolas interešu grupai; 3. vieta Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas 2.a un 2.b.klasei. Atzinība: Daugavpils 17.vidusskolas 7.a un 9.a klases skolēnu grupai; Rīgas Ostvalda vidusskolas 6.a, 7.a klases interešu grupai; Vaboles vidusskolas 45.gaidu vienībai; Tiskādu speciālā internātpamatskolai.

 

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri iepazina koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu un pievērsa uzmanību koka izmantošanai dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē.

 

Šogad konkursam iesūtīti 166 skolēnu kolektīvu darbi – 47 darbi 1.-4. klašu grupā, 50 darbi 5.-9. klašu grupā, 15 darbi 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 54 darbi interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

 

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā. Konkursa komisiju patīkami pārsteidza skolēnu plašais redzējums, ar žoga, durvju, jumta, komiksu vai lugu atklājot koku kā mūsdienīgu un daudzfunkcionālu materiālu. Atzinīgi tika novērtēts klases vai grupas kopīgais devums un neparastais skatījums. Darbus vērtēja arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Uldis Spulle, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora asistente Ieva Erele un Zemkopības ministrijas Meža departamenta ekspertes Ilze Silamiķele un Māra Mīkule.

 

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau astoto reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežā sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē, meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.
________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tālrunis: 67027070,
mob.: 26534104,
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.11.2014