Apstiprina 2014. gada valsts atbalstu meža nozares attīstībai

Otrdien, 4. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2014. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro.

 

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai paredz atbalstīt sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu īstenošanu, tostarp skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma „Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”” un „Meža dienas 2014” nodrošināšanu. Plānots arī turpmāk nodrošināt izstādi „Iepazīsties – Koks!”, kuras mērķis ir pārskatāmi attēlot Latvijas meža nozari, izceļot katra posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes, koksnes pārstrādes – sasniegumus. Tāpat atbalsts paredzēts meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” balvu izgatavošanai un cietiem meža nozares attīstības projektiem.

 

Noteikumus projekts paredz arī atbalstīt zinātniskās izpētes projektus, tostarp privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitoringa un nacionālā meža monitoringa veikšanu. Tāpat plānots atbalstīt koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai monitoringa veikšanu un zinātniskā pamatojuma izstrādi informācijas aktualizācijai Meža valsts reģistrā. Zinātnisko projektu atbalstīšana dos iespēju veikt zinātniskos pētījumus un īstenot attīstības projektus, tādējādi veicinot meža nozares atpazīstamību un pieejamo resursu un produktu kvalitatīvas un efektīvas izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz zināšanām, tiek radīti nozares produkti ar palielinātu pievienoto vērtību, kuri dod ekonomiski lielāku ieguldījumu tautsaimniecībā.

 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2014. gadā” pieejama MK mājas lapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.03.2014