Apstiprināta Latvijas zemes fonda darbības kārtība

Otrdien, 2. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos nosaka kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi.

 

Kārtība nosaka, ka Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, darbosies atbilstoši regulējumam Civillikumā, likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un citos normatīvajos aktos, kas regulē darījumus ar nekustamo īpašumu.

 

Latvijas zemes fonda pārvaldītājs darījumus ar nekustamo īpašumu veiks, izvērtējot to lietderību un efektivitāti no valstiskā viedokļa, pamatojoties uz līdzīgu darījumu tirgus cenām attiecīgajā reģionā. Lietderība tiks vērtēta, ņemot vērā nekustamā īpašuma izvietojumu, zemes kvalitāti, auglību, meliorācijas sistēmu stāvokli, piekļūšanas iespējas un citus kritērijus, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu. Savukārt efektivitāte tiks noteikta, ievērojot iespējas nekustamajam īpašumam atgriezties zemes tirgū, nosakot, ka īpašumiem, kuru zemi var izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, ir lielāka efektivitāte.

 

Latvijas zemes fonda pārvaldītājs savā darbībā pamatosies uz metodiku, kas izstrādāta, ievērojot sertificētu tirgus ekspertu zemes tirgus novērtējumu un prognozes, kā arī izmantos Valsts zemes dienesta informāciju par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un zemes cenām un citu valsts kapitālsabiedrību pieredzi nekustamo īpašumu tirgū.

 

Kārtība arī nosaka, ka likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktās pirmpirkuma tiesības Latvijas zemes fonda pārvaldītājs neizmantos, ja darījums tiks veikts atbilstoši tā brīža un attiecīgā reģiona zemes tirgus vidējām cenām un darījuma subjekts, ar kuru sākotnēji ir noslēgts pirkuma līgums, ir lauksaimniecības produktu ražotājs.

 

Latvijas zemes fonda mērķis ir nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecības zemes platību saglabāšanu. Saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija” struktūrvienība, un tā kā privāto tiesību subjekts veiks darījumus ar lauksaimniecības zemi, slēdzot nekustamā īpašuma nomas, pirkuma vai maiņas darījumus. Informācijas aprites nodrošināšanai Latvijas zemes fonda pārvaldītājs izveidos tīmekļa vietni, kurā uzturēs informāciju par aktuālajiem un notikušajiem darījumiem.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.06.2015