Apstiprinātas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam

Otrdien, 8. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto pamatnostādņu projektu „Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam”. Pamatnostādnes ir uzskatāmas par Latvijas meža nozares izaugsmes un attīstības politikas galveno dokumentu, kurā vispusīgi atspoguļota sasaiste ar citu nozaru rīcību un nepieciešamo darbību plānojumu.

 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar nozares interešu grupām ir noteikusi trīs meža nozares attīstības politikas mērķus, kas virzīti uz sabalansētu attīstību:
1)    Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta;
2)    Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību un atbilst klienta vajadzībām;
3)    Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs izglītības un zinātniskais potenciāls un cilvēkresursu prasmju līmenis.

 

Pamatnostādņu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā situāciju meža un saistītajās nozarēs esošās un potenciālās attīstības tendences Latvijā un pasaulē, iekšējās un ārējās vides ietekmes novērtējumu, kā arī to, ka meža nozare būtiski ietekmēs Latvijas monetāro stabilitāti un valsts kopējo eksporta produkcijas apjomu.

 

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā formulēti meža un saistīto nozaru attīstības vidēja termiņa stratēģiskie (attīstības politikas) mērķi, attīstības politikas pamatprincipi, rīcības virzieni attīstības politikas mērķu sasniegšanai, problēmas, kuras kavē šo mērķu sasniegšanu un politikas rezultāti.

 

Plašāka informācija par pamatnostādņu projektu „Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    08.09.2015