Apstiprināti vispārējie nosacījumi atbalstāmajiem projektiem jaunajā plānošanas periodā

Lai būtu zināmi vispārējie nosacījumi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam (ZRP) pasākumiem, kurus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā, valdība otrdien, 30.septembrī, apstiprināja noteikumus „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.

 

Noteikumi nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas, vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, vērtēšanas kritērijus, īstenošanas nosacījumus, kā arī publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību.

 

 

Noteikumi noteic arī publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību dažādiem atbalsta saņēmējiem, tostarp arī budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī atbalsta piešķiršanas kārtību, ja atbalsta saņēmējs maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu) vai finanšu līzinga līdzekļus.

 

 

Noteikumi paredz arī situācijas, kad pretendents nevar pretendēt uz atbalstu.

 

 

„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.09.2014