Apstiprināts Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai

Apstiprināts Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai

Valdība otrdien, 21. janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai. 

 

Rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu (AAL) ilgtspējīgai izmantošanai sagatavots, un to izmantos, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes izvirzīto mērķi – panākt AAL ilgtspējīgu lietošanu, mazinātu pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi un sekmētu integrētās augu aizsardzības un alternatīvo paņēmienu pilnveidošanu un ieviešanu. 

 

Rīcības plāns ietver konkrētus mērķus, uzdevumus un laika grafikus to riska faktoru mazināšanai, kas saistīti ar AAL lietošanu. Mērķi un uzdevumi ir piemēroti situācijai Latvijā, un atsevišķu uzdevumu izpildes rezultāti izmantojami kā nacionālie indikatori Eiropas Parlamenta un Padomes mērķu sasniegšanas izvērtēšanai. 

 

Ministru kabineta (MK) rīkojums noteic, ka Zemkopības ministrijai - kā atbildīgajai iestādei par plāna īstenošanu un plānā noteikto uzdevumu izpildi - būs jāsagatavo, un zemkopības ministram valdībā jāiesniedz starpposma izvērtējuma ziņojums par plāna izpildi 2019.–2021. gadā – līdz 2022. gada 31. martam, un informatīvais ziņojums par plāna izpildi – līdz 2024. gada 31. martam. 

 

Vairāk informācijas – MK tīmekļvietnē “Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai”
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    21.01.2020