Apstiprināts zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums

Lai īstenotu zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Eiropas Savienības un arī Latvijas zinātniskajām iestādēm, kuras savos pētījumos izmanto dzīvniekus, zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejā nepieciešams iesaistīt pēc iespējas lielāku zinātnieku skaitu, jo dzīvnieku pētījumiem izmantotās metodes ir ļoti dažādas. Tādēļ valdība otrdien, 10.martā, apstiprināja jaunus noteikumus "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums", kuri paredz iespējami lielāku zinātnisko iestāžu pārstāvniecību. 

 

Tādējādi, sadarbojoties zinātniskajām iestādēm un sabiedriskajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komiteja spēs pildīt tai noteiktos uzdevumus.

 

Valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” izveido zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komiteju un koordinē tās darbību. Jaunie noteikumi arī noteic komitejas uzdevumus, dalības un darbības kritērijus, kā arī sēžu norises kārtību. 

 

Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komiteja lēmumus nepieņem, tai ir konsultatīvs raksturs un tā sniedz konsultācijas kompetentām iestādēm un dzīvnieku labturības struktūrām, ar mērķi aizsargāt izmēģinājumu dzīvniekus. 

 

Noteikumi "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

Vairāk par noteikumiem varat uzzināt Ministru kabineta mājaslapā
______________________________

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498 
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    10.03.2015