Astoņas jūras teritorijas paredz konkursam par akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanu un ekspluatāciju

Otrdien, 4. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz konkursu un nosaka konkursa nolikumu par attiecīgo jūras teritoriju izmantošanas iespēju piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai. Viena akvakultūras darbībai plānotā jūras teritorija nepārsniedz četru jūras kvadrātjūdžu platību.

 

Rīkojuma projekts paredz, ka konkursam uz jebkuru jūras teritoriju varēs pieteikties atsevišķi, savukārt konkursa nolikums nosaka, ka pirms konkursa uzvarētājam tiks piešķirta atļauja konkrētās jūras teritorijas izmantot akvakultūras darbībām, tām būs jāpiemēro likumā „Par ietekmes un vidi novērtējumu” noteiktās prasības. Tikai tad, kad konkursa uzvarētājs būs izpildījis minētās prasības, Zemkopības ministrija noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā rīkojuma projektu par tiesību piešķiršanu konkursa uzvarētājam izmantot attiecīgo jūras teritoriju akvakultūras darbībām, tajā paredzot arī šīs atļaujas izmantošanas nosacījumus (prasības iekārtu uzstādīšanai, ekspluatācijai, rīcība sprādzienbīstamu priekšmetu konstatācijā uz jūras gultnes, akvakultūras iekārtu uzstādīšanas darbu avārijas seku likvidāciju jūrā u.c.). Konkursa nolikums paredz pretendentam izvirzīt prasības par vismaz piecu gadu pieredzi akvakultūras darbības jomā, investīciju pieejamību projekta īstenošanā, projektā pielietojamo tehnoloģiju atbilstību Eiropas Savienības un Latvijā noteiktajām vides aizsardzības prasībām, kā arī citus būtiskus atbilstības kritērijus. Tāpat ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai ir noteikta prasība iesaistīt starptautiski atzītu ekspertu, kam ir pieredze akvakultūras projektu ietekmes uz vidi izvērtēšanā jūras ūdeņos.

 

Tāpat konkursa nolikums paredz, ka Zemkopības ministrija uzaicinājumu piedalīties konkursā par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībām publicēs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievietos ministrijas tīmekļa vietnē 30 dienu laikā pēc tam, kad būs stājies spēkā normatīvais akts par valsts nodevu atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanai un nodevas maksāšanas kārtību.

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu „Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai” pieejama MK mājas lapā:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40295840&mode=mk&date=2014-02-04
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.02.2014