Atbalsta pasākumā “Sadarbība” precizēti pretendentiem nozīmīgi nosacījumi

Atbalsta pasākumā “Sadarbība” precizēti pretendentiem nozīmīgi nosacījumi

Valdība otrdien, 16. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumiem, precizējot nosacījumus projektā iesaistīto darba algai, attiecināmās izmaksas un produktīvo investīciju jēdzienu. 

 

Ņemot vērā pašreizējo pieredzi pasākuma “Sadarbība” administrēšanā, noteikumos veikti vairāki precizējumi. Ir precizēta definīcija “produktīvās investīcijas”, skaidrāk norādot, ka produktīvajām investīcijām jābūt tieši saistītām ar projektu. Precizētas arī izmaksas, kas saistītas ar ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanu – tās pieskaitāmas neattiecināmajām izmaksām. Tāpat arī precizēts nosacījums par projektā iesaistīto personu atalgojumu – tas jānosaka samērīgi, ņemot vērā darba apjomu, specifiku un attiecīgā speciālista darba algas stundas likmi darba tirgū vai Centrālās statistikas pārvaldes datus par vidējām atalgojuma likmēm Latvijā pētniecībā un attīstībā.

 

Ar grozījumiem noteikts, ka Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai darba grupas projekta īstenošanas rezultāti ir jāprezentē publiski, lai plašākai sabiedrībai tie būtu zināmi un pieejami. 

 

Pēc grozījumu spēkā stāšanās Lauku atbalsta dienests izsludinās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu apakšpasākumam 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”. Ņemot vērā pieejamā finansējuma apjomu, kā arī Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam noteikto mērķu izpildi un esošo ekonomisko situāciju, projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu plānots izsludināt tikai mežsaimniecībai.  

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākumam “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un 16.2. apakšpasākumam “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

_________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.08.2022