Atbalstīs ieguldījumus akvakultūrā

Valdība otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu ieguldījumiem akvakultūrā. Atbalsts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu paredzēts investīcijām akvakultūrā - ražošanas būvēs, tehnikā, kā arī aprīkojumā akvakultūras produkcijas ražošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu dzīvotspēju un konkurētspēju. 

 

Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtiem, zinātniskas iestādes veikta un tās tīmekļa vietnē publicēta neatkarīga tirgus pētījuma rezultātiem, kas pierāda attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvu noieta tirgos. 

 

Pasākumā atbalstu varēs saņemt komersanti, zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kurās audzē vai, īstenojot projektu, plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai. 

 

Projekta iesniegumā apliecinātos ekonomiskās darbības rādītājus izvērtēs atbilstoši noteikumos norādītajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.

 

Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendentiem jāsasniedz paša projekta īstenotāja projekta iesniegumā norādītie sasniedzamie rādītāji – vai nu akvakultūras produkcijas apjoma palielinājums, vai uzņēmuma gada neto apgrozījuma pieaugums, vai ražošanas efektivitātes rādītājs. Šo rādītāju plānotā lielākā vērtība pretendentam jāsasniedz ne vēlāk kā piektajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, un nav pieļaujams to samazinājums arī turpmākajā projekta uzraudzības periodā. Rādītājus nesasniedzot, būs jāatmaksā piešķirtais atbalsts proporcionāli tā nesasniegtajam apmēram.

 

Projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un lēmumu pieņem, kā arī uzraudzību veic saskaņā ar 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”.

 

Noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498 
ruta.rudzite@zm.gov.lv    

  • Publicēts:
    14.07.2015