Atbalstīs videi draudzīgu akvakultūras uzņēmējdarbību

Pirmdien, 3. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Pasākumam paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 8,67 miljoni eiro.

 

 

 

Noteikumu projekts nosaka pasākuma atbalsta pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, atbalsta apmēru un iesniedzamos dokumentus. Pasākumā atbalstu varēs saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīti akvakultūras nozares uzņēmumi – dīķsaimniecības, kuras saimniekojot izmanto tādas metodes, kas samazina uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi. Uz atbalstu varēs pretendēt tikai tirgum ražojoši uzņēmumi, kas atbalstam pieteiks ne mazāk kā 3 hektārus dīķu platību un no viena hektāra dīķu platības gada laikā būs realizējuši produkciju vismaz 250 eiro apmērā.

 

 

 

Ņemot vērā to, ka dīķi ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa, kura veido bāzi dažādu augu un putnu sugu dzīvotnēm un biotopiem, vidi saudzējošu saimniekošanas metožu lietošana samazinās ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, mazinās piesārņojuma rašanās riskus, nodrošinās dažādas ekosistēmas dzīvotņu saglabāšanu un līdz ar to kopumā sekmēs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Latvijā šobrīd 34 dīķsaimniecības ražo produkciju, piemērojot videi draudzīgas metodes, tādējādi nodrošinot attiecīgus ūdenstilpņu uzturēšanas un dzīvnieku audzēšanas apstākļus, ieskaitot vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu, ainavas un akvakultūras zonu tradicionālo elementu apsaimniekošanu.

 

 

 

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”” pieejama MK mājaslapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    03.11.2014