Atvieglo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktisko pasākumu īstenošanu

Otrdien, 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. 

 

Ņemot vērā to, ka valstī ir atcelta ārkārtējā situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM), jaunais noteikumu projekts paredz atvieglotas prasības mājas cūku turētājiem. Turpmāk cūku sugas dzīvnieku novietnēs, kas neatrodas ĀCM riska zonās, netiek paredzēta mājas cūku izkaušana, ja netiek ievēroti noteiktie biodrošības pasākumi. Noteikumu projekts paredz, ja cūku sugas dzīvnieku novietnēs netiks ievērotas biodrošības prasības, Pārtikas un veterinārajam dienestam būs tiesības aizliegt cūku sugas dzīvnieku pārvietošanu.

 

Līdz šim noteikumos tika ietvertas prasības, kuru mērķis bija nodrošināt pēc iespējas lielāku mājas cūku skaita dzīvnieku samazināšanu ĀCM riska zonās, lai līdz ar cūku blīvumu samazinātu arī risku ĀCM vīrusa izplatībai mājas cūku populācijā. Par šādu dzīvnieku izkaušanu valdība dzīvnieku īpašniekiem piešķīra kompensācijas.

 

Jaunajā noteikumu projektā ietverto prasību ieviešana palīdzēs dzīvnieku īpašniekiem īstenot infekcijas slimību (ne tikai ĀCM) profilaktiskos pasākumus dzīvnieku turēšanas vietās, tādējādi dzīvnieki tiks efektīvāk pasargāti no saslimšanas un slimību izplatīšanās. Tāpat jauno noteikumu ieviešana izlīdzinās prasības starp atsevišķu sugu dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, tādējādi atvieglojot to izpildi. Plānots, ka, ievērojot jaunās prasības, līdzvērtīgs efekts tiks iegūts, iztērējot mazāk līdzekļu.

 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.06.2015