Bīstamo kravu aprites starpvalstu vienošanās

Bīstamo kravu aprites starpvalstu vienošanās

Informējam, ka Satiksmes ministrija 2021. gada 9. martā, atbilstoši ADR1  1.5.1. apakšpunktam, RID2  1.5.1. apakšpunktam, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru prezidenta 2021. gada 4. marta pilnvarai Nr.24, parakstīja Vācijas ierosinātās starpvalstu vienošanās:

 

1) M333, kas nosaka, ka bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu autovadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 30. septembrim;
2) M334, kas nosaka, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti autopārvadājumu jomā, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 30.septembrim;
3) RID 1/2021, kas nosaka, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti dzelzceļa pārvadājumu jomā, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo RID dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 30. septembrim.

 

1 Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)
2 1999.gada 3.jūnija Protokola par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājums “Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)”

 

____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    08.04.2021