Ciltsvērtības un pārraudzības datus apkopos pēc vienotas metodikas

Lai nodrošinātu ticamus un salīdzināmus datus par lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtību un pārraudzību un ievērotu vienotu datu ieguves metodiku, otrdien, 19.augustā, valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības”.

 

Grozījumi precizē kvalifikācijas paaugstināšanas kārtību, nosakot, ka pusei no noteiktā stundu daudzuma būs jābūt praktiskajai apmācībai. Turpmāk sertifikāta saņemšanai lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgā apsēklošanā būs nepieciešams šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegts apliecinājumam par praktisko iemaņu apgūšanu.

 

Grozījumi arī noteic, ka personai, kas ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību un nav ievērojusi ciltsdarba normatīvo aktu prasības, atkārtoti būs jāapmeklē vismaz astoņas stundas ilga praktiskā apmācība attiecīgajā jomā un jākārto pārbaudes tests. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka fiziskā persona, kas pieļāvusi kļūdas datu ieguvē, apgūtu vienoto datu ieguves metodiku, lai iegūtie dati ir salīdzināmi un izmantojami ciltsdarbā.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    19.08.2014