Darbiem Daugavas HES un Rīgas HES ūdenskrātuvē palielinās finansējumu

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas darbu, otrdien, 30.jūnijā, valdība apstiprināja Daugavas un Rīgas HES darbu finansēšanas kārtību. 

 

Valstī stājusies spēkā virkne normatīvo dokumentu, kas juridiskām personām nosaka pienākumu palielināt būvju ekspluatācijas izdevumus, tai skaitā palielināt minimālo mēneša darba algu nodarbinātajiem, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumus. Salīdzinājumā ar 2010.gadu, kad tika aprēķināts nepieciešamais finansējums Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu segšanai, ir pieaugušas darbu veikšanas izmaksas. Tādēļ Ministru kabineta noteikumos Nr.1060 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība” nepieciešams noteikt, ka Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu segšanai akciju sabiedrība „Latvenergo” turpmāk katru gadu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārskaita 752 260 eiro, maksājumu 188 065 eiro apmērā izdarot reizi ceturksnī – līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim. 

 

Savukārt nepietiekamā finansējuma dēļ Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbi jau ievērojami mazinājušies un līdzšinējais finansējums nedod iespēju pat uzsākt erozijas radīto ūdenskrātuvju krastu izskalojumu novēršanu, tādējādi apdraudot infrastruktūras objektu, ēku un zemes īpašumu pastāvēšanu. Lai darbus Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanā un uzturēšanā, kā arī nozīmīgu būvju un infrastruktūras objektu aizsardzībā veiktu atbilstoši iecerētajam, nepieciešami 0,7 miljoni eiro gadā. Tādēļ turpmāk AS „Latvenergo” valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gadskārtēji pārskaitīs 0,7 miljonus eiro.

 

Noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

Vairā informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā
______________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    30.06.2015