Dzīvnieku turētājiem un īpašniekiem samazināsies administratīvais slogs

Ministru kabinets otrdien, 5.augustā, apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 „Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”. Grozījumi veikti, lai samazinātu administratīvo slogu dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, jo Latvijai ir piešķirts no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statuss.

 

Grozījumi nosaka jaunu govju enzootiskās leikozes uzraudzības kārtību, Latvijai iegūstot no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statusu. Līdz ar to turpmāk dzīvnieku īpašniekiem govju enzootiskās leikozes noteikšanai būs jāveic mazāk laboratorisko izmeklējumu.

 

Grozījumi precizē govju enzootiskās leikozes ziņošanas kārtību, datu uzskaites kārtību par dzīvnieku veselības stāvokli, dzīvnieku izsekojamību un informācijas par dzīvnieku veselību aprites kārtību.

 

Precizēta arī rīcība situācijās, ja ganāmpulkā konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi, kā arī rīcība, ja dzīvnieku novietne zaudē no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusu.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 „Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    05.08.2014