Dzīvnieku veselības jautājumus apsprieda Eiropas valstu galvenie veterinārie speciālisti

Dzīvnieku veselības jautājumus apsprieda Eiropas valstu galvenie veterinārie speciālisti

Rīga, 2015.gada 27.marts. - 25.-27.martā Rīgā notika Eiropas valstu galveno veterināro speciālistu darba grupas neformālā sanāksme, kas ir viens no Latvijas prezidentūras pasākumiem. Tajā izskatīja vairākus stratēģiskus jautājumus, kas saistīti ar dzīvnieku veselības un dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanas jautājumiem, tai skaitā Āfrikas cūku mēra izplatīšanās apturēšanu.

 

Āfrikas cūku mēra izplatīšanās apturēšana ir aktuāls jautājums vairākām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Tāpēc par situāciju, veiktajiem ierobežošanas un slimības apkarošanas pasākumiem Latvijā, kā arī iespējamajiem izaicinājumiem šajā gadā ziņoja Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta eksperti. 

 

Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis: „Eiropas valstu galvenajiem veterinārajiem speciālistiem sanāksmē Rīgā bija lieliska iespēja pārrunāt visām valstīm aktuālus jautājumus, veicināt viedokļu apmaiņu un sadarbību. Tikai savstarpēja sadarbība starp valstīm, informācijas apmaiņa, vienota slimības apkarošanas stratēģija un noteikto biodrošības pasākumu ieviešana sniegs rezultātu – slimības apturēšanu.”

 

Sanāksmē informēja par divu nozīmīgu dokumentu – jauno regulu dzīvnieku veselības un veterināro zāļu projektu izskatīšanu.

 

Nozīmīga loma Eiropas valstu dienestu darbā, lai pieņemtu pamatotus lēmumus par riska veidiem, kas saistīti ar pārtiku, ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veiktajiem pētījumiem. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar 2015.gada pētījumu projektiem un jomām, kurās plānots tos veikt, sniedza priekšlikumus turpmākai sadarbībai.

 

Darba kārtībā bija arī starptautiskās tirdzniecības jautājumi, kas saistīti ar dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atbilstību veselības standartiem un starptautiskajiem līgumiem, tai skaitā produktu eksportam uz trešajām valstīm.

 

Sanāksmē piedalījās 97 dalībnieki, viņu vidū arī uzaicinātie pārstāvji no Norvēģijas un Šveices.

 


Informāciju sagatavoja:
Anna Joffe,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Pārtikas un veterinārais dienests
Tālrunis: 67084506
Mob. tālrunis: +371 26405393
e-pasts: Anna.Joffe@pvd.gov.lv
Mājas lapa: www.pvd.gov.lv 

  • Publicēts:
    27.03.2015