ES valstu meža ģenerāldirektori Latvijā dalīsies pieredzē ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā 18. un 19.jūnijā notiks Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme, kurā paredzēts diskutēt par 11. ANO Meža foruma rezultātiem un Forest Europe procesa attīstību. 

 

ANO Meža foruma 11. sesija norisinājās Ņujorkā, ASV, no 4. līdz 15.maijam. Tās laikā foruma dalībnieki strādāja pie kopējas rezolūcijas, lai veicinātu Meža foruma tālāku attīstību, stiprinot un vienojieties par starptautisko vienošanos līdz 2030.gadam, paredzot stratēģiskā plāna un “ceļa kartes” tālākam darbam izstrādi, kā arī uzlabojot interešu grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti foruma darbā. Meža forumā Eiropas Savienību pārstāvēja Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

 

Tāpat sanāksmes dalībnieki apspriedīs Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā Forest Europe procesa attīstību un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas kritērijus un indikatorus. Meža ģenerāldirektori runās arī par nosacījumiem ES Meža stratēģijas īstenošanai, lai mežs kā ekosistēma varētu sekmīgi piedalīties bioekonomikas attīstībā un klimata pārmaiņu mazināšanā. 

 

Savukārt Latvijas atbildīgie speciālisti stāstīs sanāksmes dalībniekiem par situāciju Latvijas meža nozarē. Pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir izbraukums uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar meža apsaimniekošanu. Latvijas prezidentūras rīkotajā sanāksmē ir plānots parādīt uzņēmuma AS „Latvijas valsts meži” mežsaimniecības praksi, apmeklējot kokaudzētavu „Mazsili” un iepazīstinot sanāksmes dalībniekus ar Latvijas pieredzi valsts meža apsaimniekošanā. Sanāksmes dalībnieki apmeklēs arī Meža pētīšanas stacijas mācību centru “Mežmāja”, kur uzzinās aktualitātes meža izglītībā un zinātnē, kā arī tiks iepazīstināti ar vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām Latvijā. 

 

Sanāksmē piedalās pārstāvji no dalībvalstu nozīmīgākajām ar mežu saistītajām iestādēm un organizācijām, meža jomas starptautiskajām iestādēm un organizācijām un Eiropas Komisijas. 

 

Mediju kontaktiem: 
Kristīne Rīna, ministra biroja vadītāja
Zemkopības ministrija 
Mob. tālrunis: +371 26547332
Tālrunis: +371 67027665
E-pasts: kristine.rina@zm.gov.lv 
Mājas lapa: www.zm.gov.lv 

 

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.06.2015