Gar virszemes ūdensobjektiem būs jāievēro lauksaimnieciski neapstrādājama buferjosla

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 14.augustā, izsludināja likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”. Likumprojekta mērķis ir noteikt joslu gar virszemes ūdensobjektiem, kura netiek apstrādāta, kurā netiek audzēti lauksaimniecības kultūraugi un lietoti mēslošanas līdzekļi, kā arī regulēt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

 

Likumprojekts noteic, ka no likuma spēkā stāšanās brīža gar virszemes ūdensobjektiem divus metrus platā joslā būs aizliegts apstrādāt augsni, audzēt lauksaimniecības kultūraugus un lietot mēslošanas līdzekļus. Tādējādi ar likumu noteikto buferjoslu lauksaimnieki varēs pieteikt ekoloģiskas nozīmes platības statusam, lai par to saņemtu „zaļināšanas” maksājumu.

 

Augu aizsardzības līdzekļi (AAL) lietošanai Latvijā tiek izvērtēti un reģistrēti saskaņā ar Augu aizsardzības likumu, tostarp arī tā lietošanas attālums no virszemes ūdensobjektiem. Pašlaik minētais ierobežojums marķējumā ir noteikts tikai tiem AAL, kuriem šis lietošanas attāluma ierobežojums pārsniedz Aizsargjoslu likumā noteiktos 10 metrus. Starptautiskajā praksē, ko plānots ieviest, ir pieņemts noteikto lietošanas attāluma ierobežojumu norādīt katra augu aizsardzības līdzekļa marķējumā. Ja marķējumā nebūs norādes par lietošanas attālumu, tad augu aizsardzības līdzekli nebūs atļauts lietot 10 metru platā joslā gar virszemes ūdensobjektu.

 

Likumprojekts „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un Saeimā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumu projektu - MK mājaslapā.

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    14.08.2014