Hroniskās novājēšanas slimības ierobežošanas pasākumi briežu dzimtas dzīvnieku īpašniekiem nemainās

Hroniskās novājēšanas slimības ierobežošanas pasākumi briežu dzimtas dzīvnieku īpašniekiem nemainās

Valdība otrdien, 13. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus hroniskās novājēšanas slimības (HNS) uzraudzības un kontroles kārtībā, bet veiktās izmaiņas noteikumos nemaina HNS ierobežošanas pasākumus.

 

Līdz šim un arī turpmāk HNS ierobežošanas pasākumi nosaka prasības briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai no Norvēģijas vai no dalībvalsts, kurā apstiprināta HNS, kā arī paredz aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu no trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest minēto urīnu, kas iegūts no Norvēģijā dzimušajiem briežu dzimtas dzīvniekiem.

 

Tāpat nedrīkst ražot, laist tirgū un izmantot dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu, kas iegūts no briežu dzimtas dzīvniekiem, kuri dzimuši konkrētā Somijas teritorijā (kas atrodas starp Norvēģijas un Somijas robežu un Norvēģijas un Somijas ziemeļbriežu žogu) un Zviedrijas teritorijā (Norbotenas, Vesterbotenas, Jemtlandes, Vesternorlandes, Elvdālenas pašvaldības Dālarnas apvidū un Nūrdanstīgas, Hudiksvallas un Sēderhamnas pašvaldības Jēvleborjas apvidū).

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir norādījusi, ka HNS var slimot aļņi, baltastes brieži, staltbrieži, stirnas un ziemeļbrieži, kuri vecāki par 12 mēnešiem.

 

HNS ir viena no slimībām, kas ietilpst transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) slimību grupā. Vēl TSE slimību grupā ietilpst tādas slimības kā govju sūkļveida encefalopātija, skrepi slimība, ūdeļu transmisīvā encefalopātija, kaķu sūkļveida encefalopātija un Kreicfelda-Jakoba slimība.

 

Līdz šim Latvijā nav konstatēts neviens TSE gadījums dzīvniekiem.

 

Izmaiņas HNS uzraudzības un kontroles kārtībā veiktas tādēļ, ka no nākamā gada 1. janvāra Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs ir jāievēro regula par drošības pasākumiem hroniskās novājēšanas slimības ierobežošanai. Regulā tiek noteiktas briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanas prasības un dzīvnieku pievilināšanai paredzētā briežu dzimtas dzīvnieku urīna ievešanas, ražošanas, laišanas tirgū un izmantošanas prasības. Tā kā šīs pašas prasības ir minētas regulā, tad tās ir svītrotas no noteikumiem, novēršot vienādu prasību dubultošanos.

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 “Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”” stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī un tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

_________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

 

  • Publicēts:
    13.12.2022