Iecerētās izmaiņas likumā mainīs mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējās reģistrācijas kārtību datubāzē

Iecerētās izmaiņas likumā mainīs mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējās reģistrācijas kārtību datubāzē

Ministru kabineta sēdē apstiprinātais likumprojekts “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” paredz izmaiņas dzīvnieku reģistrācijai: mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu (čipu), pases izsniegšana un pirmreizējā mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiks veikta kā “vienots komplekts”. 

 

Iecerēts, ka turpmāk pirmreizējo mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē veiks tikai praktizējošs veterinārārsts. Savukārt paziņojumus LDC datubāzei par notikumiem ar dzīvnieku (dzīvnieka īpašnieka maiņu, turēšanas vietas maiņu, dzīvnieka nāvi u.c.) varēs veikt, saglabājot pašlaik spēkā esošo kārtību, t.sk. arī caur valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv

 

Likumprojekts ir papildināts ar jaunu prasību 10 dienu laikā reģistrēt datubāzē no citām valstīm ievestos suņus uz dzīvnieka īpašnieka vai personas, kura veterinārajā (veselības) sertifikātā ir norādīta kā suņa saņēmējs, vārda. Gadījumos, kad ievesto suni paredzēts atsavināt (pārdot, dāvināt u.c.), šis pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim.

 

Likumprojekts vēl jāskata Saeimai. 

 

Vienlaikus Ministru kabinetam ir uzdots noteikt maksas apmēru par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu un samaksas kārtību. Ņemot vērā šīs izmaiņas, plānots veikt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    30.06.2021