Iecerēts atvieglot piena kvotas izmantošanas nosacījumus pēdējā piena kvotas gadā

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 17.aprīlī, izsludināja noteikumu projektu grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi”. Grozījumi veikti, lai pēdējā piena kvotas gadā (2014./2015.) visa neizmantotā piena kvota pēc iespējas tiktu izmantota ražošanai un lai ražotājiem būtu iespēja savlaicīgāk iegūt papildu piena kvotu, izmantojot nomas darījumus. Grozījumu izstrādes procesā ņemti vērā piena ražotāju nevalstisko organizāciju priekšlikumi.

 

Plānots, ka no 2015.gada 1.aprīļa piena kvotu sistēma tiks atcelta. Lai ražotāji pēc iespējas savlaicīgāk varētu papildināt trūkstošo kvotas apmēru, noteikumu projektā atviegloti nosacījumi, paredzot, ka ražotāji kvotu var nomāt, ja savu piena kvotu izpildījuši par 95 procentiem līdzšinējo 100 procentu vietā.

 

Projekts arī atceļ ierobežojumu ražotājam pēdējos divos kvotas gados no valsts rezerves saņemto piena kvotu iznomāt vai pārdot.

 

Noteikumu projekts papildināts ar pārejas noteikumiem, kas nosaka ražotājiem pieteikšanās termiņu (2015.gada 1.februāri) papildu piena kvotas saņemšanai no valsts rezerves.

 

Ja ražotājs pēdējā piena kvotas gadā līdz 2015.gada 1.februārim nemaz nebūs pārdevis pienu, tad viņa kvota tiks samazināta par 85 procentiem un atbrīvotais daudzums ieskaitīts valsts rezervē.

 

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi”” stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumu projektu - MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.04.2014