Institūts BIOR veic visaptverošu zinātnisku pētījumu par Covid-19 ietekmi uz iedzīvotāju pārtikas patēriņu un ēšanas paradumiem

APTAUJAS ANKETA

 

Institūts “BIOR” uzsāk datu vākšanu pētījumā par pārtikas patēriņa izmaiņām ārkārtas situācijas laikā. Covid-19 ir mainījis gan pārtikas iegādes un gatavošanas paradumus, gan daļā mājsaimniecību arī ekonomisko situāciju, kas var būtiski ietekmēt arī ar pārtiku saistīto risku izvērtēšanu. Citur pasaulē jau novērotas izmaiņas pārtikas pieejamībā, cenās un piegādātājos, kas attiecīgi ietekmē patērētāju paradumus, tādējādi ietekmējot uztura un veselības stāvokli gan individuālā, gan valsts līmenī.


Pētījumā tiks noskaidrots, kā tieši Covid-19 ietekmējis Latvijas iedzīvotāju paradumus, papildus novērtējot arī iedzīvotāju satraukumu vai bažas saistībā ar pārtikas iegādi un citiem ar to saistītiem aspektiem.


Šādā situācijā, kādā esam pirmo reizi, ir daudz satraukuma un nezināmā, kas varētu būt atstājis iespaidu uz iedzīvotāju pārtikas patēriņu un ēšanas un gatavošanas paradumiem. Ir svarīgi šobrīd šādu informāciju piefiksēt, jo tikai tā varam novērtēt riskus, kas saistīti gan ar pārtikas patēriņa izmaiņām, gan pārtikas iegādes problēmām, kā arī iespējams pārtikas drošības jautājumiem,” saka Institūta BIOR direktora vietniece Olga Valciņa.


Informācija par pārtikas patēriņa izmaiņām ārkārtas situācijas laikā ir nozīmīga vairāku apsvērumu dēļ – tā ļauj raksturot situāciju saistībā ar pārtikas drošības jautājumiem, kā arī sniedz informāciju par iedzīvotāju pārtikas nodrošinājumu. Adekvāts uzturvielu daudzums ir būtisks labas veselības uzturēšanā, tādēļ ir svarīgi nodrošināt gan pārtikas pieejamību, gan sniegt rekomendācijas pārtikas uzņemšanai sabiedrībai kopumā, gan iedzīvotājiem riska grupās.


Pētījums norisinās divos līmeņos – elektroniskā aptaujā Institūta mājaslapā un padziļinātā intervijā, kurai dalībnieki tiks īpaši atlasīti, lai fiksētu patēriņa izmaiņas laika periodā. Pētījuma rezultāti būs pieejami jūnija sākumā.


Pētījums tiek veikts elektroniskā vidē, kurā aktīvi aicinām piedalīties Latvijas iedzīvotājus no 18 gadu vecuma.

 

Institūts BIOR veic regulāru pārtikas patēriņa datu iegūšanu, ar pārtiku saistīto risku izvērtējumu, kas kalpo par pamatu gan valsts viedokļa sniegšanā Eiropas Komisijas līmenī, gan ļauj monitorēt situāciju valstī ilgtermiņā. Institūta pārziņā ir nacionālā pārtikas sastāva datu bāze, kas tiek izmantota pārtikas patēriņa datu ievākšanā jau kopš 2007. gada.


Kontaktinformācija:
Inese Siksna
Institūta “BIOR” vecākā eksperte- uztura speciāliste
Inese.siksna@bior.lv
+371 26131233
https://bior.lv/lv
https://www.facebook.com/InstitutsBIOR

  • Publicēts:
    06.05.2020