Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā

Otrdien, 3. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai noteiktu prasību piemērošanu ĀCM apkarošanai savvaļas cūku sugas dzīvniekiem, kuri tiek turēti norobežotās platības. Tāpat noteikumos precizētas ĀCM riska zonas Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā.

 

Grozījumi noteikumos nosaka, ka uz iežogotām platībām, kurās savvaļas cūkas tur āra apstākļos norobežotā vidē vai vietā pastāvīgi vai uz laiku, un šajā vidē vai vietā nav iespējams piemērot noteikumu III, IV, V vai XI nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz cūku mēra apkarošanu novietnēs un nodrošināt normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām noteiktās normas, piemēro noteikumos noteiktās cūku mēra apkarošanas prasības savvaļas cūku populācijā.

 

Ar šiem grozījumiem noteikumos tiek noteikts, ka ĀCM I riska zonas teritorijā, papildus jau noteiktajiem novadiem un pagastiem, ietilpst Ogres novada Ogresgala pagasts. Āfrikas cūku mēra II riska zonas teritorijā precizētas Limbažu novada teritorijas, nosakot, ka tajā ietilpst Skultes, Vidrižu, Limbažu un Umurgas pagasts. Savukārt ĀCM III riska zonas teritorijā, papildus jau noteiktajiem novadiem un pagastiem, ietilpst Limbažu novada Viļķenes, Pāles un Katvaru pagasts, Salacgrīvas novada Ainažu un Salacgrīvas pagasts, kā arī Alojas un Mazsalacas novads.

 

Tāpat grozījumi noteikumos nosaka obligātu to transportlīdzekļu dezinfekciju, kas pārvadā dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku barību un kas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā iebrauc no Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas un Ukrainas Republikas, līdz 2019. gada 31. decembrim.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    03.11.2015