Izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos vietējām rīcības grupām un atbalsta pretendentiem

Otrdien, 5. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas vairākās valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībās, kas paredz atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Izmaiņas atbalsta saņemšanas un projektu īstenošanas nosacījumos veiktas, lai uzlabotu vietējo rīcības grupu (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu.

 

Izmaiņas Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 paredz, ka VRG starpposma novērtējumu var iesniegt jau šogad, ja VRG ir izpildījusi papildus finansējuma saņemšanas nosacījumus. Noteikumos tiek saglabāts iepriekš noteiktais starpposma novērtējuma iesniegšanas gala termiņš, t.i. līdz 2019. gada 1. februārim. Tāpat šajos noteikumos precizēti papildus finansējuma saņemšanas nosacījumi. Noteikts, ka publiskā finansējuma apguves rādītājs un rīcību rezultātu rādītājs ietver arī projektiem apstiprināto publisko finansējumu un apstiprinātos projektos plānotās rādītāju vērtības, jo VRG nevar ietekmēt apstiprināto projektu īstenošanu un būvniecības projekts var ilgt divus gadus.

 

Izmaiņas MK 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 un 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 precizē projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību vietējām rīcības grupām. Plānots, ka šie nosacījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. augustā. Izmaiņas nosacījumos paredz, ka VRG lēmumus par projektu noraidīšanu var pieņemt divu mēnešu laikā. Tāpat pagarināts ar vērtēšanu saistīto dokumentu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – desmit darbdienu laikā pēc vērtēšanas termiņa beigām. Izmaiņas paredz arī papildu pienākumu VRG informēt LAD par valsts amatpersonām, lai LAD varētu informēt Valsts ieņēmumu dienestu. Šajos noteikumos veikti precizējumi, kas saistīti ar pāreju uz projektu iesniegšanu tikai LAD EPS.

 

Tāpat veiktas izmaiņas MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”. Paredzēts, ka turpmāk VRG lēmējinstitūcijas pārstāvji, kas tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanas procedūrā, būs tiesīgi saņemt atlīdzību par apmeklētam lēmējinstitūcijas sēdēm. Turklāt lēmējinstitūcijas vadītājs, kas izskatīs atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un kas izsniegs gala lēmumu, saņems atlīdzību par katru pieņemto lēmumu. Noteikumos arī paredzēts svītrot pienākumu VRG pārstāvjiem uzskaitīt potenciālajiem projektu iesniedzējiem sniegtās konsultācijas. Šis nosacījums praksē nav izrādījies efektīvs, jo ne visos gadījumos VRG pārstāvji var detalizēti uzskaitīt sniegtās konsultācijas, piemēram, izbraukumos vai telefonsarunās.

 

Plašāka informācija par grozījumiem MK 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””, 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” un 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    05.06.2018