Izstrādāta soda punktu sistēma par pārkāpumiem zvejniecībā

Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem par Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumu pārkāpumiem. Noteikumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, lai nodrošinātu atbilstību KZP noteikumiem.

 

Eiropas Padomes regula (EK) 1224/2009 nosaka, ka dalībvalstīm ir jāizveido soda punktu sistēma, ko piemēro par pārkāpumiem zvejniecībā, paredzot soda punktus piemērot gan zvejas kuģu kapteiņiem, gan zvejas licenču turētājiem.

 

Noteikumu projekts nosaka gan kārtību, kādā notiek soda punktu piešķiršana, reģistrēšana, dzēšana un piemērošana, gan arī riska analīzi un informācijas apriti. Tāpat noteikumu projektā iekļauts arī zvejas kuģu kapteiņiem piemērojamo soda punktu skaits.

 

Atbildīgā institūcija par KZP noteikumu ievērošanu būs Valsts vides dienests. Jauno noteikumu prasības būs jāievēro zvejas kuģu kapteiņiem, šķiperiem un zvejas licenču turētājiem.

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā tiek piešķirti soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem par Eiropas Savienības kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumiem”, ko ceturtdien, 24. jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejams MK mājaslapā: saite. Jaunie noteikumi vēl tiks skatīti valdībā.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.07.2014