J. Grasbergs aicina zinātniekus piedalīties pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas izstrādē

J. Grasbergs aicina zinātniekus piedalīties pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas izstrādē

Ceturtdien, 24. oktobrī, Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalījās starptautiskās konferences “Izaicinājumi augu selekcijā: Kāda ir selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā” atklāšanā, ko rīko Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti. 

 

Uzrunājot konferences dalībniekus, Jānis Grasbergs uzsvēra: “Gan politikas veidotājiem, gan zinātniekiem būtiski ir jau tagad iesaistīties nākamās pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izstrādē. Selekcionāri attīstību kopā ar nozari varēs panākt tad, uztvers nākotnes attīstības tendences ļoti agrīnā stadijā. Izprotot selekcijas nozīmi, esam ieplānojuši no 2020. gada palielināt atbalstu selekcijas programmai, lai veicinātu jaunu šķirņu izveidi.” 

 

Kopīgā diskusijā lauksaimniecības nozares eksperti, ražotāji, zinātnieki, valsts iestāžu pārstāvji iezīmēja mērķus un virzienus augu selekcijas attīstībai nākotnē. Diskusijā piedalījās arī starptautiski atzīti zinātnieki no Nīderlandes un Igaunijas. Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem svarīgas ir šķirnes, kuras piemērotas Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un ir labs lauksaimnieciskās ražošanas izejvielu avots - it īpaši jaunas augu šķirnes ar uzlabotām specifiskām īpašībām. Jo ekonomiski izdevīga un vienlaikus ilgtspējīga saimniekošana ir aktuāla šodien un būs aktuāla arī nākotnē. 

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    24.10.2019