Jānis Dūklavs: programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” turpināšanā jāņem vērā ēšanas paradumi dalībvalstīs

Pirmdien, 17. februārī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē Briselē Eiropas Komisija (EK) informēja ES dalībvalstis par priekšlikumu atļaut īstenot informācijas un lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus iekšējā tirgū un trešajās valstīs.

 

Latvija kopumā atbalsta veicināšanas un informācijas politikas pārskatīšanu. „Tomēr mēs nevaram piekrist, ka netiek paredzēta iespēja dalībvalstij programmu īstenošanā piedalīties ar savu līdzfinansējumu, jo mazie un vidējie uzņēmumi nespēs segt 40 līdz 50 procentu lielu programmas līdzfinansējuma daļu. Pašreizējais Eiropas Komisijas priekšlikums rada situāciju, ka šī priekšlikuma mērķauditorija – mazie un vidējie uzņēmumi – tiks izslēgti no programmas,” diskusijā norādīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Tāpat Latvija neatbalsta nacionālo programmu izvērtēšanas funkciju pilnīgu nodošanu EK pārziņā, jo tas liegs iespēju dalībvalstīm uzraudzīt un kontrolēt veicināšanas programmas.

 

Sēdē tika apspriests arī EK priekšlikumus par programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” nākotni, kuras īstenojot, bērni skolās arī turpmāk saņemtu īpaši izraudzītus lauksaimniecības produktus. Kā zināms, Latvija ir viena no aktīvākajām ES valstīm, kas izmanto abas programmas. Tā kā EK paredz abas programmas apvienot, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs rosināja tās turpmāk īstenot tā, lai neradītu papildu administratīvo slogu.

 

Latvija uzskata, ka porcijas lieluma programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis” noteikšana augļiem, dārzeņiem un pienam ir jāatstāj dalībvalsts ziņā. „Mēs nepiekrītam, ka porcijas lielumu noteiks Eiropas Komisijas, jo produktu cenas un ražošanas izmaksas dalībvalstīs mēdz būtiski atšķirties. Uzskatām, ka vienota atbalsta likme un porcijas lielums var apdraudēt programmu turpināšanu un līdzšinējo rezultātu sasniegšanu,” uzsvēra Jānis Dūklavs. Latvija arī uzskata, ka finansējuma aploksnes noteikšanai gan augļiem un dārzeņiem, gan pienam ir jābalstās uz vienotiem objektīviem kritērijiem, kas būtu, piemēram, bērnu skaits un reģiona attīstības līmenis.
_________________________ 
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.02.2014