Jāparedz ES finansiālais atbalsts mazā lietojuma augu aizsardzības līdzekļu iegādei

Pirmdien, 19. maijā, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Ābele piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kurā dalībvalstis apspriedīs Eiropas Komisijas (EK) ierosmi turpmāk sniegt atbalstu mazajiem lietojumiem augu aizsardzības līdzekļu jomā.

 

Jēdziens „mazais augu aizsardzības līdzekļu lietojums” attiecas uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu augiem vai augu produktiem, kurus dalībvalstī neaudzē lielās platībās, piemēram, augļi, dārzeņi, dekoratīvie augi, dēstu kultūras, aromātiskie augi, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanu augiem vai augu produktiem, lai nodrošinātu aizsardzību ārkārtas situācijā augiem, kurus audzē arī lielās platībās, bet tiem ir specifiski kaitīgie organismi vai slimības, pret kurām nav reģistrētu līdzekļu.

 

Galvenā problēma ES šajā jautājumā ir mazā lietojuma augu aizsardzības līdzekļu nepietiekamā pieejamība lauksaimniekiem – kaut arī šie augu aizsardzības līdzekļi ir ļoti nozīmīgi, to ražošana ir ekonomiski neizdevīga, jo pieprasījums pēc tiem ir neliels, tāpēc ražotājiem nav izdevīgi tos ražot.

 

Latvija atbalsta EK priekšlikumu par jauna ES atbalsta instrumenta izveidi mazajiem lietojumiem augu aizsardzības līdzekļu jomā, kas paredzētu daļēju atbalsta finansējumu lauksaimniekiem maz lietoto augu aizsardzības līdzekļu iegādei. Latvija ir ieinteresēta, lai pēc iespējas lielāku atbalsta finansējuma šiem specifiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem segtu EK un audzētāju organizācijām būtu jāiegulda pēc iespējas mazāks līdzfinansējums.

________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.05.2014