Kaspars Gerhards: Nacionālais attīstības plāns ir jāprecizē un jāpapildina ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem

Kaspars Gerhards: Nacionālais attīstības plāns ir jāprecizē un jāpapildina ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem

Ministru kabinetā, izskatot Pārresoru kordinācijas centra (PKC) sagatavoto “Nacionālā attīstības plāns 2021.-2027.gadam” (NAP2027) projektu, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards vērsa uzmanību uz to, ka izstrādātajā dokumentā nav ņemti vērā vairāki nozīmīgi Zemkopības ministrijas iesniegtie priekšlikumi. Turklāt arī īpaši uzsvēra to, ka finansējums nozares vajadzībām ir  nepietiekams, lai noteiktajā termiņā līdz 2027. gadam sasniegtu izvirzītos mērķus lauksaimniecībā.

 
Ministrs Kaspars Gerhards: “Darbs pie Nacionālā attīstības plāna izstrādes aizsākts jau 2019.  gada pavasarī. Ir pagājis jau vairāk nekā pusgads un, diemžēl, tagad tas jau zināmā mērā vairs nav aktuāls – kopš tā laika nākuši klāt jauni izaicinājumi, tajā skaitā arī lauksaimniecībā. Piemēram, ES klimata un ES Zaļā kursa politikā, kā arī bioekonomikas attīstībā, kas ievērojami mainīs Latvijas dabas resursu izmantošanas un  apsaimniekošanas procesus, lai sasniegtu iespējami ilgtspējīgākas saimniekošanas prasības.  Šīs stratēģijas pavisam drīz mums ir jāievieš praksē, tāpēc ir pilnībā nepieņemami, ka šādiem lauksaimniekiem un sabiedrībai svarīgiem uzdevumiem nav paredzēts adekvāts finansējums to izpildei. Šī nav tikai Zemkopības ministrijas iegriba – tie ir kopīgi ES Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi, līdz ar to šādā redakcijā dokumentu nevaru atbalstīt – plānā ir nepieciešams papildināt un precizēt lauksaimniecības jomas jautājumus tā, lai tie nestu labumu visai Latvijas sabiedrībai un neuzliktu nepanesamu slogu vietējiem lauksaimniekiem.”

 
Pēc izskatīšanas valdībā ”NAP2027”  tiks nosūtīts apstiprināšanai Saeimā.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    26.02.2020