Kaspars Gerhards: PVD ir jābūt institūcijai, kurā ikviens var saskatīt valsts atbalstu, nevis iestādi, kuras mērķis ir tikai kādu sodīt

Kaspars Gerhards: PVD ir jābūt institūcijai, kurā ikviens var saskatīt valsts atbalstu, nevis iestādi, kuras mērķis ir tikai kādu sodīt

Šī gada 20. februārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja tikšanos ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektoru Māri Balodi, kā arī vadības komandu. Tikšanās laikā PVD pārstāvji sniedza informāciju ministram par institūcijas sasniegtajiem un sasniedzamajiem mērķiem, kā arī risināmajiem problēmjautājumiem. Pārrunāti galvenie izaicinājumi veterinārajā un pārtikas jomā, tai skaitā Āfrikas cūku mēra apkarošanas iespējas Latvijā un Eiropas Savienībā (ES), kā arī sociāli-ekonomiski svarīgi dienesta darbības jautājumi – ēnu ekonomikas mazināšana un Zaļā publiskā iepirkuma kontrole.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: "Pārtikas un veterinārais dienests ir būtisks atbalsta punkts Latvijas lauksaimniekiem, tādēļ PVD jānodrošina nepieciešamais atbalsts ikvienam lauksaimniekam, primāri sniedzot konsultācijas un informāciju sadarbības īstenošanai un uzlabošanai. Tādi kontroles mehānismi kā sodu piemērošana ir jāizmanto tikai sekundāri un tikai tad, kad tas tik tiešām ir nepieciešams. PVD ir jābūt institūcijai, kurā ikviens var saskatīt valsts atbalstu, nevis iestādi, kuras mērķis ir tikai kādu sodīt."

 

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī veterinārās un pārtikas jomas galvenie jautājumi par plānotajiem antimikrobiālās rezistences mazināšanas pasākumiem Latvijā, par dzīvnieku veselības stāvokli valstī – saistībā ar reģistrējamajām infekcijas slimībām, par tendencēm ES un potenciālajiem draudiem Latvijas produktīvajiem dzīvniekiem, kā arī zaļā publiskā iepirkuma pārraudzības un kontroles nozīme Latvijas uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai.

 

Ministrs Kaspars Gerhards norāda: "Zaļais publiskais iepirkums ir būtiska atbalsta forma vietējiem uzņēmējiem. Normatīvais akts paredz Latvijas uzņēmēju konkurētspējas veicināšanu valsts un pašvaldību institūciju iepirkumos. Taču tas, ko mēs redzam šobrīd – ir nepieciešama šī likuma ievērošanas kontrole, lai arvien vairāk valsts un pašvaldību iestādēs – bērnudārzos, skolās, slimnīcās u.tml. tiktu iegādāti vietējā ražojuma produkti un pakalpojumi. Lai šo uzdevumu īstenotu, ir svarīgi parūpēties par PVD atbildīgo speciālistu atalgojuma celšanu, lai tas būtu konkurētspējīgs. Labs darbinieks, kas strādā valsts iedzīvotāju labā, ir vērtība, kas mums ir jāsaglabā."

 

PVD ir uz klientu orientēta valsts pārvaldes iestāde, kuras galvenais mērķis ir droša un nekaitīga pārtika, un veseli un aprūpēti dzīvnieki. PVD ir ieviesta ISO standartiem atbilstoša kvalitātes sistēma, kas garantē vienotu, saprotamu un sakārtotu, uz riska analīzi balstītu kontroli visos uzraudzības posmos. PVD strādā vairāk nekā 600 cilvēki, no kuriem lielākā daļa – PVD teritoriālajās struktūrvienībās.
_____________________________

Informāciju sagatavoja: Santa Vaļuma,
zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: 20222000
E-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    20.02.2019