Kļuvusi ērtāka projektu iesniegšanu Zivju fondā

Kļuvusi ērtāka projektu iesniegšanu Zivju fondā

Valdība otrdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

 

Grozījumi noteic, ka turpmāk visi atbalsta pretendenti projektu iesniegumus, maksājuma pieprasījumus un citus dokumentus Zivju fonda finansējuma saņemšanai iesniegs, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), kas atvieglos pieteikumu aizpildīšanu un īstenojamo projektu pārraudzību. 

 

Zivju fonda padome turpmāk drīkstēs ierobežot viena veida iesniedzamo projektu skaitu un noteikt tiem piešķiramā finansējuma apmēru, kā arī noteikt atbalsta maksimālo apmēru viena veida projekta izmaksu pozīcijām un viena atbalsta pretendenta iesniegtajam projektam. Šādi nosacījumi ir ļoti svarīgi fonda līdzekļu racionālākai un lietderīgākai izmantošanai un ļaus aptvert plašāku pretendentu loku. 

 

Lai nodrošinātu lietderīgāku Zivju fonda līdzekļu izmantošanu, nepieļaujot pārāk dārgas tehnikas iegādes vai pakalpojumu finansēšanu, turpmāk cenu noskaidrošana iepirkumā būs jāorganizē ikvienam atbalsta pretendentam. 

 

Grozījumi papildina esošās normas, ierindojot motociklu (izņemot sniega motociklu), mopēdu, ūdens motociklu un triciklu iegādi pie projektu neattiecināmām izmaksām. Tas paredzēts tādēļ, ka ir atļauti citi alternatīvi sauszemes un ūdens transportlīdzekļi, kurus var sekmīgi izmantot zivju resursu aizsardzībai. 

 

Noteikumu projekts paredz arī vairākas izmaiņas līdzšinējā projektu administratīvo kritēriju izvērtēšanas kārtībā un kritēriju punktu vērtībā. 

 

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

 

 

  • Publicēts:
    17.12.2019