Kompensēs bakteriālās iedegas ierobežošanas pasākumu izdevumus

Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir ļoti bīstama augļkoku slimība, kas var izpostīt līdz pat 80% no augļu dārza stādījuma. Inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas, korintes, eriobotrijas un ugunsērkšķi, kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai nozīmīgas augu sugas.

 

Šogad augu veģetācijas periodā (no maija līdz septembra vidum) Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori kopumā veikuši 1729 pārbaudes, noņemti 1066 augu paraugi, no tiem 27 paraugos konstatēta bakteriālā iedega. VAAD pieņemti 10 lēmumi par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, tas nozīmē 242 koku iznīcināšanu, tajā skaitā 122 ābeļu, 52 bumbieru, 52 vilkābeļu, 15 krūmcidoniju un viena pīlādža, kā arī 580 m vilkābeļu dzīvžoga, 27 metri konrinšu dzīvžoga un 84 vilkābeļu sējeņu iznīcināšanu.

 

Lai nepieļautu slimības izplatīšanos stādaudzētavās un dārzos ārpus inficētajām teritorijām, ir svarīgi laikus konstatēt perēkļus un iznīcināt inficētos un iespējami inficētos saimniekaugus. Augu aizsardzības likums arī paredz to, ka augu īpašnieks par fitosanitāro pasākumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var saņemt kompensāciju no valsts budžeta.

 

Lauku atbalsta dienests, kas ir finansējumu administrējošā iestāde, saņēmis 12 iesniegumus kompensāciju saņemšanai par 2014.gadā noteiktajiem un izpildītajiem fitosanitārajiem pasākumiem. Tā kā šie izdevumi sedzami no valsts budžeta, Ministru kabinets otrdien, 25.novembrī, apstiprinājis rīkojumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

 

Rīkojums noteic piešķirt Zemkopības ministrijai (Lauku atbalsta dienestam) 20 541 eiro, lai par fitosanitāro pasākumu izpildi bakteriālās iedegas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et.al. apkarošanai un izplatības ierobežošanai kompensācijā izmaksātu 20 541 eiro, tai skaitā pašvaldībām - 393 eiro.

 

Rīkojums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par rīkojumu - MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    25.11.2014