Latvijā veiks kaitīgo un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu

Otrdien, 16. decembrī, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015. gadā. Tāpat valdība atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem 75 579 eiro apmērā programmas īstenošanai.

 

 

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), lai noteiktu kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas teritorijā, 2015. gadā plāno īstenot Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmu. Lai īstenotu apsekojumu programmā paredzētos pasākumus, nepieciešami 151 158 eiro, tostarp Latvijas līdzfinansējums 75 579 eiro apmērā. Plānots, ka apsekojumi notiks mežos, apstādījumos, parkos, botāniskajos dārzos, privātajos dārzos, ražojošajos stādījumos un pārtikas kartupeļu audzēšanas saimniecībās.

 

 

Aktivizējoties starptautiskajai tirdzniecībai ar augiem un augu izcelsmes produktiem, augu veselības jomā arvien palielinās jaunu augu karantīnas organismu risks ne vien Latvijai, bet arī visai Eiropas Savienībai. Eiropas augiem un kokiem parasti nav ģenētiskās rezistences pret svešzemju kaitīgajiem organismiem, kuriem šeit bieži vien nav dabisku ienaidnieku. Svešzemju kaitīgo organismu ievešana Eiropā, tostarp Latvijā, var radīt nopietnu ekonomisku kaitējumu. Jaunu kaitīgo organismu ieviešanās dēļ trešās valstis var noteikt tirdzniecības aizliegumus, tā nodarot kaitējumu Eiropas Savienības, tostarp Latvijas, eksportam.

 

 

Plašāka informācija par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015. gadā” pieejama MK mājaslapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.12.2014